HomeProsiectauBywyd, gwaith a llesPobl ifanc

Pobl ifanc

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 13-25 oed i hyrwyddo lles trwy gyfuniad o gefnogaeth cymheiriaid, gweithdai a chyrsiau, cefnogaeth 1:1 a chyfleoedd gwirfoddoli.

Platfform ar gyfer pobl ifanc

Nid oes angen diagnosis ar unrhyw un i gael mynediad i’n prosiectau, rydym yn gweithio gydag unrhyw un sy’n ei chael hi’n anodd. Credwn ei bod yn bwysig i bobl ifanc wybod, beth bynnag maen nhw’n ei wynebu, nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain nac ar wahân.

Credwn fod gan bob person ifanc gryfderau cynhenid. Cysylltu â’r cryfderau hyn yw lle mae ein gwaith yn cychwyn. Rydym yn gweithio gyda phobl 13 – 25 oed mewn ystod o leoliadau i hyrwyddo lles.

Mae ein prosiectau yn dod â phobl ifanc ynghyd fel y gallant gysylltu a rhannu eu profiadau ag eraill a allai fod yn wynebu heriau tebyg i’w rhai eu hunain. Nid ydym yn ceisio ‘trwsio’ pobl, rydym yn gwrando ac yn gweithio gyda phobl ifanc i ddod o hyd i ffyrdd a strategaethau newydd sy’n helpu i hyrwyddo eu hiechyd meddwl a’u lles.