4YP Bae Abertawe

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 13 – 16 oed yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot gan ddefnyddio cyfuniad o gefnogaeth un i un, grwpiau cymorth cymheiriaid a’r Rhaglen Meddwl am dy Feddwl.

4YP ym Mae Abertawe

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 13 – 16 oed yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot, gan ddefnyddio cyfuniad o gefnogaeth un i un, grwpiau cymorth cymheiriaid a’r Rhaglen Meddwl am dy Feddwl. Rydym yn partneru gyda Vibe Youth a Barod i gyflwyno gweithdai fel rhan o’r prosiect hwn.

Nid oes angen diagnosis arnoch i gael help gan y prosiect – rydym yn gweithio gydag unrhyw un sy’n ei chael hi’n anodd. Nid ydym yn ceisio ‘trwsio’ pobl. Rydym yn gwrando ac yn gweithio gyda phobl ifanc i ddod o hyd i ffyrdd a strategaethau newydd sy’n helpu i hyrwyddo lles.

Bydd unrhyw un sy’n cymryd rhan hefyd yn cael cyfle i hyfforddi i ddod yn Fentor Cymheiriaid Gwirfoddol. Mae mentoriaid yn gweithio gyda ni i lunio dyfodol y prosiect, gan sicrhau mai dyna’n union y mae pobl ifanc ei eisiau a’i angen.

Beth mae’r prosiect yn ei gynnwys:

Grwpiau cyfoedion
Cyfarfodydd wythnosol mewn amgylchedd diogel a hamddenol lle gallwch chi fod yn chi’ch hun a chael eich llais eich hun. Y cyfranogwyr sy’n penderfynu pa feysydd lles maen nhw am eu trafod a faint maen nhw am ei rannu. Yn y grwpiau, byddwn yn cyflwyno gweithdai ar bynciau y mae’r bobl ifanc yn gofyn amdanynt, felly mae’n lle i ddysgu oddi wrth ei gilydd a chael hwyl yn y broses!

Rhaglen lles Meddwl am dy Feddwl
Rhaglen lles deuddeg wythnos sy’n defnyddio cyfuniad o strategaethau i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc. Credwn fod gan bob person ifanc gryfderau cynhenid, a chysylltu â’r cryfderau hyn yw pan fydd positifrwydd a hyder yn dechrau tyfu.

Cefnogaeth un i un
I’r bobl ifanc sydd angen ychydig o gefnogaeth ychwanegol i fagu hyder i ymuno â’r rhaglen a’r grwpiau lles, gallwn gynnig hyfforddiant a chefnogaeth un i un.

I gymryd rhan yn y prosiect llenwch ein ffurflen atgyfeirio.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Ebost: youngpeople@platfform.org
Ffôn: 01656 647722 / 07972631978

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn