HomeCymerwch ranCyfrannwch

Cyfrannwch

Each year we work with approximately 4000 people who are experiencing difficulties with their mental health.

This can take the form of urgent support to prevent homelessness, practical advice on housing-related matters, supporting people to upskill and secure employment and enabling people to connect with their local communities through projects that enhance wellbeing.

Rydym yn gweithio gyda dros 9,000 o bobl bob blwyddyn sy’n wynebu heriau gyda’u hiechyd meddwl. Mae ein hymagwedd yn seiliedig ar ddeall anghenion a chefndir unigol pob person, a’r cryfderau a’r galluoedd personol y gallant eu defnyddio i symud eu hunain ymlaen.

Rydym am barhau â’r gwaith hwn, ond rydym hefyd am gydweithio â sefydliadau eraill i herio systemau sy’n dibynnu ar ddull ‘un maint i bawb’, a chwestiynu sut yr ydym ni fel cymdeithas yn deall ac yn gweithio gydag iechyd meddwl.

Pa bynnag rodd y gallwch ei fforddio, bydd bob amser yn cefnogi ein prosiectau a’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw. Gyda’n gilydd, gallwn ddechrau gwneud lles cynaliadwy i bawb yn realiti.