Sgiliau a chyflogaeth

Gall ein timau cyflogaeth weithio gyda chi ar eich nodau cyflogaeth a’ch lles. Gyda’ch gilydd, fe welwch ffyrdd y gallwch chi fagu hyder, gwella’ch iechyd meddwl, a chael mynediad at hyfforddiant a chyfleoedd.

Bwrdeistref Caerffili

Pathways to Employment

Dewch o hyd i’ch llwybr ymlaen

Os ydych chi wedi bod allan o waith oherwydd heriau iechyd meddwl, neu’n teimlo bod yr heriau hynny’n effeithio ar eich hyder, gallwn ni weithio gyda chi i ddarganfod eich cam nesaf.

Mae prosiect Llwybrau at Gyflogaeth Platfform yn cynnig cymuned, hyfforddiant ac ysbrydoliaeth i oresgyn yr heriau rydych chi’n eu hwynebu. Gallwch chi gwrdd â phobl sydd wedi profi heriau tebyg, cael gwybodaeth i gefnogi eich lles, cyrchu hyfforddiant i ddysgu’r sgiliau rydych chi eu hangen a meithrin yr hyder rydych chi ei eisiau.

Barod i symud ymlaen? Os ydych chi dros 18 oed ac yr hoffech gael cefnogaeth i gael gafael ar gyflogaeth, hyfforddiant, gwirfoddoli a chymorth lles, gallwn weithio gyda chi i greu rhaglen wedi’i theilwra’n unigol.

Siaradwch â ni:

Ffôn: 01495 245802
E-bost: connect@platfform.org

Wedi’i ariannu gan Llwybrau at Gyflogaeth Cyngor Bwrdeistref Caerffili. 

Gall cyfranogwyr o Platfform Academi a Llwybrau at Gyflogaeth gael mynediad i’r Cyfarfod Croeso, cyfarfod wythnosol hamddenol, heb bwysau, gyda’i gilydd. Mae pobl yn dod draw i sgwrsio mewn awyrgylch cyfeillgar ac mae cyrsiau crefft, cerddoriaeth, prosiectau creadigol a lles dewisol.


Caerphilly Borough, Torfaen, Blaenau Gwent, Newport and Monmouthshire

Gwasanaeth Allan o Waith Gwent

Dewch o hyd i’ch llwybr

Os ydych chi wedi bod allan o waith oherwydd heriau iechyd meddwl, neu’n teimlo bod yr heriau hynny’n effeithio ar eich hyder, gallwn ni weithio gyda chi
i weithio allan eich cam nesaf.

Mae Gwasanaeth Allan o Waith Gwent yn canolbwyntio ar eich nodau, cryfderau a galluoedd, ac yn darparu hyfforddiant ac ysbrydoliaeth i oresgyn yr heriau rydych chi’n hwynebu, dysgu’r sgiliau rydych chi angen, a meithrin yr hyder rydych chi eisiau.

Barod i symud ymlaen? Os ydych chi wedi’ch lleoli ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy ac yn 16 – 24 oed ac nad ydych mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant neu 25+ ac yn ddi-waith yn yr hirdymor ac eisiau mynd yn ôl i waith, uwchsgilio neu adeiladu eichhyder y gall ein tîm weithio gyda chi i greu rhaglen wedi’i theilwra’n unigol.

Siaradwch gyda ni:

Ff: 01495 245802
E: gwentoows@platfform.org

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Bywyd, gwaith a lles

    Mae ein prosiectau yn creu cyfleoedd i bobl nodi a harneisio eu sgiliau, cysylltu â chyfoedion a theimlo'n rhan werthfawr o'u cymuned.

  • Prosiectau

    Mae ein prosiectau’n canolbwyntio ar ddau faes eang; Atal Argyfyngau a’r Cartref a Bywyd, Gwaith a Lles.