Tai â chymorth

Mae ein prosiectau tai â chymorth yn cynnig llety gyda chefnogaeth am hyd at ddwy flynedd.

 

Mae ein prosiectau yn helpu pobl i baratoi ar gyfer symud i’w cartref eu hunain. Mae’r prosesau cyfeirio yn amrywio, cysylltwch â’r swyddfeydd lleol isod i gael mwy o wybodaeth:

Blaenau Gwent

Rydym yn gweithredu dau brosiect tai â chymorth ym Mlaenau Gwent mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Unedig Cymru. I ddarganfod mwy am y prosiectau hyn cysylltwch â:

Swyddfa Gwent (yn cynnwys gwasanaethau yn Nhorfaen, Blaenau Gwent a Chaerffili)
Uned 2C Foxes Lane
Parc Busnes Oakdale
Oakdale
Coed Duon
NP12 4AB
Ffôn: 01495 245802
Ebost: connect@platfform.org

Caerphilly

Rydym yn gweithredu tri phrosiect tai â chymorth yn ardal Caerffili mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Unedig Cymru.

E-bost: connect@platfform.org
Ffôn: 02921 155012

Rhondda Cynon Taf

Rydym yn cynnal amrywiaeth o brosiectau tai â chymorth yn Rhondda Cynon Taf mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai United Welsh, Linc Cymru, Cymdeithas Tai Newydd, Cymdeithas Tai Cynon Taf a Chymdeithas Tai Rhondda.

Cefnogi Pobl
Tŷ Elai, Dwyrain Dinas Isaf
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 1NY
Ffôn: 01443 425005
E-bost: supportpeopleteam@rctcbc.gov.uk

Vale of Glamorgan

Rydym yn gweithredu tri phrosiect ym Mro Morgannwg mewn cydweithrediad â Chyngor Bro Morgannwg, Cymdeithas Tai Newydd, Tai Wales & West a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Swyddfa Bro Morgannwg
9a Tynewydd Rd, Y Barri
Bro Morgannwg
CF62 8HB
Ffôn: 02920 895250
E-bost: connect@platfform.org

Merthyr Tydfil

Rydym yn gweithredu dau brosiect ym Merthyr Tudful yn gweithio ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cymdeithas Tai Merthyr Tudful a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Swyddfa Gwent (yn cynnwys gwasanaethau yn Nhorfaen, Blaenau Gwent a Chaerffili)
Uned 2C Foxes Lane
Parc Busnes Oakdale
Oakdale
Coed Duon
NP12 4AB
Ffôn: 01495 245802
E-bost: connect@platfform.org

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Ein hymagwedd

    Mae ein hymagwedd wedi’i seilio ar asedau, wedi'i lywio gan drawma ac yn canolbwyntio ar wella

  • Amdanom ni

    Rydym yn blatfform ar gyfer cysylltu, trawsnewid a newid cymdeithasol.