Cefnogaeth yn y cartref

Os ydych chi’n cael trafferth gyda materion tenantiaeth neu’n teimlo fel bod angen cefnogaeth arnoch i gadw’ch cartref efallai y byddwn yn gallu helpu.

Rydym yn darparu cefnogaeth yn y llefydd isod, mae’r prosesau atgyfeirio yn amrywio – cysylltwch â’r swyddfeydd lleol yn uniongyrchol i ddarganfod mwy:

Blaenau Gwent

Swyddfa Gwent
Uned 2C Foxes Lane
Parc Busnes Oakdale
Oakdale
Coed Duon
NP12 4AB
Ffôn: 01495 245802
Ebost: connect@platfform.org

Torfaen

Swyddfa Gwent
Uned 2C Foxes Lane
Parc Busnes Oakdale
Oakdale
Coed Duon
NP12 4AB
Ffôn: 01495 245802
Ebost: connect@platfform.org

Caerphilly

Mae gweithiwr teuluol dynodedig yn y gwasanaeth hwn sy’n gweithio gyda rhieni sy’n profi anawsterau gyda’u hiechyd meddwl i reoli eu cyfrifoldebau rhiant, teulu a thenantiaeth. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa Gwent
Uned 2C Foxes Lane
Parc Busnes Oakdale
Oakdale
Coed Duon
NP12 4AB
Ffôn: 01495 245802
Ebost: connect@platfform.org

Abertawe

Rydym yn gweithredu dau brosiect yn Abertawe:

 • Cefnogaeth dros saith diwrnod yr wythnos gyda llinell gymorth ar gael gyda’r nos ac ar y penwythnosau.
 • Cefnogaeth yn ystod oriau swyddfa (9–5).

Rydym yn gweithio gyda phobl sy’n dod atom ni

Gall yr Uned Cefnogi Tenantiaid helpu gyda sawl maes sy’n ymwneud â’ch tŷ. Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim, ac mae ar gael ar gyfer unrhyw un dros 16 oed sy’n byw yn Ninas a Sir Abertawe. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Yr Uned Cefnogi Tenantiaid – Abertawe

 • drwy’r Oasis Gateway, sydd â llety penodol ar gyfer pobl sydd dan ofal y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â:

Swyddfa Abertawe
Beaufort House
Beaufort Road
Swansea
SA6 8JG.
Ffôn: 01792 763340
Ebost: connect@platfform.org

Castell-nedd Port Talbot

Cymorth lle bo’r angen

 • Darparu cymorth yn ystod oriau swyddfa (rhwng 9am a 5pm), gyda llinell gymorth y tu allan i oriau ar gael gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Rydym yn rheoli rhai eiddo ar ran landlord cymdeithasol cofrestredig, lle gallwn ddarparu lefel uwch o gymorth am hyd at ddwy flynedd i sicrhau bod pobl yn barod i symud ymlaen a rheoli eu cartref eu hunain.

Mae pob atgyfeiriad yn dod drwy Borth Castell-nedd Port Talbot:

 • ar ôl cael eu hatgyfeirio gan Borth Cymorth Tai Castell-nedd Port Talbot – gallwch chi anfon e-bost at y tîm i gael rhagor o wybodaeth ac i ofyn am ffurflen atgyfeirio housingsupportgateway@npt.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â:

Swyddfa Abertawe & Castell-nedd Port Talbot
Beaufort House
Beaufort Road
Swansea
SA6 8JG
Ffôn: 01792 763340
Ebost: connect@platfform.org

Bro Morgannwg

9a Tynewydd Rd
Barry
Vale of Glamorgan
CF62 8HB
Ffôn: 02920 895250
Ebost: connect@platfform.org

Merthyr Tydfil

Red House
Old Town Hall
High Street
Merthyr Tydfil
CF47 8AE
Ebost: connect@platfform.org
[Nad oes gan y swyddfa yma rhif ffon annibynnol, cysylltwch a’n prif swyddfa am ragor o wybodaeth: 01656 647722]

Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn: 01656 647722
Ebost: connect@platfform.org

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

 • Ein hymagwedd

  Mae ein hymagwedd wedi’i seilio ar asedau, wedi'i lywio gan drawma ac yn canolbwyntio ar wella

 • Storiâu

  This is the excerpt for Stories of recovery