Cefnogaeth yn y cartref

Os ydych chi’n cael trafferth gyda materion tenantiaeth neu’n teimlo fel bod angen cefnogaeth arnoch i gadw’ch cartref efallai y byddwn yn gallu helpu.

Rydym yn darparu cefnogaeth yn y llefydd isod, mae’r prosesau atgyfeirio yn amrywio – cysylltwch â’r swyddfeydd lleol yn uniongyrchol i ddarganfod mwy:

Blaenau Gwent

Swyddfa Gwent
Uned 2C Foxes Lane
Parc Busnes Oakdale
Oakdale
Coed Duon
NP12 4AB
Ffôn: 01495 245802
Ebost: connect@platfform.org

Torfaen

Swyddfa Gwent
Uned 2C Foxes Lane
Parc Busnes Oakdale
Oakdale
Coed Duon
NP12 4AB
Ffôn: 01495 245802
Ebost: connect@platfform.org

Caerphilly

Mae gweithiwr teuluol dynodedig yn y gwasanaeth hwn sy’n gweithio gyda rhieni sy’n profi anawsterau gyda’u hiechyd meddwl i reoli eu cyfrifoldebau rhiant, teulu a thenantiaeth. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa Gwent
Uned 2C Foxes Lane
Parc Busnes Oakdale
Oakdale
Coed Duon
NP12 4AB
Ffôn: 01495 245802
Ebost: connect@platfform.org

Abertawe

Rydym yn gweithredu dau brosiect yn Abertawe:

  • Cefnogaeth dros saith diwrnod yr wythnos gyda llinell gymorth ar gael gyda’r nos ac ar y penwythnosau.
  • Cefnogaeth yn ystod oriau swyddfa (9–5).

Gellir gwneud cyfeiriadau trwy’r Oasis Gateway ac mae’r llety yn benodol ar gyfer pobl sydd dan ofal y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Swyddfa Abertawe & Castell-nedd Port Talbot
Beaufort House
Beaufort Road
Swansea
SA6 8JG.
Ffôn: 01792 763340
Ebost: connect@platfform.org

Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaeth a Reolir gan Ofal

Rydym yn rhedeg gwasanaeth wedi’i reoli gan ofal sy’n cynnig cymorth i ddiwallu anghenion tai ac iechyd meddwl.

Rydym hefyd yn rheoli tai ar gyfer rhai cymdeithasau tai, lle rydym yn darparu cefnogaeth am hyd at ddwy flynedd, gyda’r bwriad o weld pobl yn dod yn gwbl annibynnol yn eu cymunedau.

Rydym yn gweithio gyda phobl i nodi a meithrin sgiliau i fod yn annibynnol, i deimlo’n gysylltiedig â’u cymunedau ac yn teimlo’n dda.

Gellir gwneud cyfeiriadau ar gyfer y gwasanaeth hwn gan Reolwyr Gofal, a all gyfeirio’n uniongyrchol at Gydlynydd y Prosiect.

Cymorth Tenantiaeth

Swyddfa Abertawe & Castell-nedd Port Talbot
Beaufort House
Beaufort Road
Swansea
SA6 8JG
Ffôn: 01792 763340
Ebost: connect@platfform.org

Bro Morgannwg

9a Tynewydd Rd
Barry
Vale of Glamorgan
CF62 8HB
Ffôn: 02920 895250
Ebost: connect@platfform.org

Merthyr Tydfil

Red House
Old Town Hall
High Street
Merthyr Tydfil
CF47 8AE
Ebost: connect@platfform.org
[Nad oes gan y swyddfa yma rhif ffon annibynnol, cysylltwch a’n prif swyddfa am ragor o wybodaeth: 01656 647722]

Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn: 01656 647722
Ebost: connect@platfform.org

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Ein hymagwedd

    Mae ein hymagwedd wedi’i seilio ar asedau, wedi'i lywio gan drawma ac yn canolbwyntio ar wella

  • Storiâu

    This is the excerpt for Stories of recovery