Prosiect Fi

Y gofod lles ar-lein ar gyfer pobl ifanc

Prosiect Fi yw ein gofod ar-lein newydd sy’n cynnig cefnogaeth i bobl ifanc ar gyfer eu hiechyd meddwl a’u lles bob dydd.

Mae’n rhywle i bobl ifanc adlewyrchu ar sut maen nhw’n teimlo, gwylio fideos i gael awgrymiadau am bopeth lles, a dod o hyd i wybodaeth ar ble i estyn allan os oes angen help arnyn nhw.

Mae’r 20 mis diwethaf wedi bod yn arbennig o heriol i bobl ifanc. Ar adeg o fywyd pan mae cyfoedion yn arbennig o bwysig, a phan fydd cysylltiadau cymdeithasol yn darparu rhyddhad rhag pwysau’r ysgol neu’r cartref a’r byd ehangach, mae’r rhwydweithiau cymorth hyn wedi cael eu tynnu oddi wrthynt am gyfnodau estynedig o amser.

Fe wnaethom ddatblygu Prosiect Fi i ddarparu offer i bobl ifanc a all gefnogi eu hiechyd meddwl bob dydd, a’u helpu trwy adegau pan fydd angen rhywfaint o gymorth ychwanegol arnynt. Mae’n cynnig ffyrdd syml i bobl ifanc wirio gyda nhw eu hunain a gweld pa gamau y gallant eu cymryd tuag at fyw bywyd mwy grymus a boddhaus.

Ewch i’r cwis lles a’n cyfres o fideos ar gyfer lles pobl ifanc yma.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Pobl ifanc

    Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 13-25 oed i hyrwyddo lles trwy gyfuniad o gefnogaeth cymheiriaid, gweithdai a chyrsiau, cefnogaeth 1:1 a chyfleoedd gwirfoddoli.

  • Sgiliau a chyflogaeth

    Rydym yn cynnal amrywiaeth eang o brosiectau sy’n datblygu sgiliau pobl

Rydyn ni'n galw am newid; dewch gyda ni bob cam o'r ffordd. Cewch ddiweddariadau a byddwch yn rhan o'r hyn a ddaw nesaf.

Cofrestrwch