Prosiectau cymunedol

Prosiect Gardd Gymunedol, Bargoed

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â phrosiect garddio organig cymunedol ym Margoed o’r enw TARAGGAN. Mae TARAGGAN yn tynnu ynghyd bobl o bob cefndir a phob rhan o’r gymuned, mae’n helpu pobl i gael cysylltiad â natur, yn caniatáu iddynt ddysgu a datblygu’r rhandir a’u sgiliau garddio, ac yn gwerthu cynnyrch organig am brisiau rhesymol iawn i’r gymuned leol.

Cydweithfa Fwyd, Coed-duon

Mae’r Gydweithfa Fwyd yn gyfle wythnosol i gwrdd yn ein swyddfa yng Nghoed-duon, yn cynnig croeso cynnes, lluniaeth, cyfleoedd i ddal i fyny, dysgu am wasanaethau a digwyddiadau lleol a chael ffrwythau a llysiau organig am fargen.

Prosiect Crochenwaith Creadigol yng Nghaerdydd

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Sefydliad Gweithdai Crochenwaith Caerdydd, i ddod ag agweddau cadarnhaol crochenwaith i fywydau mwy o bobl, yn ymgysylltu â’r gymuned mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar. [link to news story].