Platfform i bobl ifanc

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 13-25 oed sy’n wynebu heriau gyda’u hiechyd meddwl. Mae ein prosiectau yn cynnig cyfuniad o raglenni lles, cefnogaeth cymheiriaid, gweithdai a chyrsiau, cefnogaeth 1:1 a chyfleoedd gwirfoddoli.

4YP

4YP yw ein rhaglen llesiant sydd ar gael ym Mae Abertawe a Gwent. Mae’r prosiect yn gweithio gydag ystod o grwpiau oedran yn dibynnu ar yr ardal a’r corff cyllido. Mae 4YP yn cynnig grwpiau cymorth cymheiriaid, cefnogaeth 1: 1, gweithdai sy’n ymdrin ag ystod o bynciau lles a mwy.

Mwy am 4YP ym Mae Abertawe yma.
Mwy am 4YP yng Ngwent yma.

4YP: y wefan i bobl ifanc, gan bobl ifanc

Mae gan wefan 4YP ystod o adnoddau ar-lein a grëwyd gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc. Mae’r wefan yn llawn dop gyda blogiau, cefnogaeth, awgrymiadau ac arferion ar gyfer popeth lles pobl ifanc 14 – 25 oed yn ogystal â’r cyfryngau cymdeithasol (pob un yn cael ei redeg gan bobl ifanc).

Gallwch chi gymryd rhan yn y prosiect, ysgrifennu cynnwys ac awgrymu syniadau trwy gysylltu â’r tîm trwy’r manylion cyswllt ar y wefan.

Ewch i’r wefan yma: platfform4yp.org
Dilynwch Platfform 4YP ar InstagramTwitter and Facebook.

Meddwl am dy Feddwl gan Platfform

Mae Meddwl am dy Feddwl yn brosiect ledled Cymru sy’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 17 a 25 oed. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru ac mae’n defnyddio cyfuniad o strategaethau i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc. Mae’r rhain yn cynnwys: grwpiau cymorth cymheiriaid cyrsiau a gweithdai yn dysgu sgiliau ar gyfer lles Cefnogaeth 1: 1 (pan fo angen) cyfleoedd gwirfoddoli y cyfle i ddod yn fentor cymheiriaid, gyda hyfforddiant achrededig.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • grwpiau cymorth cymheiriaid
  • cyrsiau a gweithdai yn dysgu sgiliau ar gyfer lles
  • cefnogaeth 1: 1 (pan fo angen)
  • cyfleoedd gwirfoddoli
  • y cyfle i ddod yn fentor cymheiriaid, gyda hyfforddiant achrededig

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am grwpiau yn eich ardal chi

Platfform i deuluoedd

Rhaglen o gefnogaeth i rieni, gofalwyr a brodyr a chwiorydd plentyn sy’n wynebu heriau iechyd meddwl yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg yw Platfform i Deuluoedd.

Rydyn ni i gyd eisiau’r gorau i’n plant a phan maen nhw’n brifo mae’n achosi poen, ofn a theimlad o ddiymadferthedd. Gall cefnogi plentyn sydd â heriau iechyd meddwl gael effaith andwyol ar fywyd teuluol gan godi lefelau straen, pryder a theimladau o unigedd. Mae’r prosiect hwn yn cynnig lle diogel i rieni a brodyr a chwiorydd gwrdd, sgwrsio a dod o hyd i’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. Darganfyddwch fwy yma.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

Rydyn ni'n galw am newid; dewch gyda ni bob cam o'r ffordd. Cewch ddiweddariadau a byddwch yn rhan o'r hyn a ddaw nesaf.

Cofrestrwch