HomeCydraddoldeb: Platfform i bawb

Cydraddoldeb: Platfform i bawb

Mae iechyd meddwl yn brofiad cyffredinol i holl bobl y byd. Dyma beth rydyn ni’n ei wneud er mwyn bod yn fudiad i bawb.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn Platfform

Ni all unrhyw elusen sy’n gweithio i gyfrannu at les pobl wneud hynny’n effeithiol os nad ydyn nhw’n cymryd rhan mewn galw rhagfarnau sy’n dileu pobl o hunaniaeth, urddas ac asiantaeth.

Rydym yn gweithio i fod yn gynghreiriaid effeithiol yn y frwydr yn erbyn hiliaeth, gwahaniaethu ac anghydraddoldeb ar bob lefel o gymdeithas. Rydym hefyd yn cydnabod bod gennym lawer i’w wneud y tu mewn i Platfform, ac wedi ymrwymo i gynllun gweithredu parhaus. Mae’r cynllun hwn yn ein helpu i addysgu ein hunain, i herio ein gogwydd ein hunain, ac i wneud cyfraniad gwirioneddol i Gymru fwy cyfartal.

Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau partner, fel Diverse Cymru, i sicrhau ein bod yn cael hyn yn iawn. Darganfyddwch fwy am y gwaith hwn isod: