HomeCydraddoldeb: Platfform i bawb

Cydraddoldeb: Platfform i bawb

Mae iechyd meddwl yn brofiad cyffredinol i holl bobl y byd. Dyma beth rydyn ni’n ei wneud er mwyn bod yn fudiad i bawb.

Gwrth-hiliaeth: herio gwahaniaethu, a’r camau rydyn ni’n eu cymryd

Yn ddiweddar, mae protestio, trafodaeth a chraffu dwys wedi bod ar hiliaeth yng nghymdeithas heddiw. I lawer o unigolion a mudiadau, mae hyn wedi golygu cydnabyddiaeth o’r newydd o’r ffaith fod cadw’n ddistaw a hunanfoddhad yn chwarae rhan enfawr mewn caniatáu i hiliaeth barhau.

Mae hiliaeth yn cael effaith anferthol ar lesiant meddyliol, ac mae angen i Platfform fod mewn sefyllfa i fynd i’r afael â hyn. Rydyn ni’n gweithredu ar frys i daclo ein hunanfoddhad ein hunain, i ailfeddwl am ein dulliau, a gwneud cyfraniad gwirioneddol i Gymru fwy cyfartal.

Datganiad ar hiliaeth, a’r camau rydym yn eu cymryd ar frys

Gwrth-hiliaeth: ein cynllun gweithredu