HomeProsiectauBywyd, gwaith a lles

Bywyd, gwaith a lles

Mae ein prosiectau’n creu cyfleoedd i bobl ganfod a harneisio eu sgiliau unigryw, cysylltu â’u cyfoedion a theimlo fel rhan werthfawr o’u cymuned.

Mae cysylltiadau, dyheadau a theimlad o bwrpas yn hanfodol ar gyfer lles. Mae ein prosiectau’n gweithio gyda phobl i gyflawni hyn, ac yn darparu rhwydweithiau cefnogaeth ble bynnag fo’u hangen.