HomePolisi a Dylanwadu

Polisi a Dylanwadu

Ein blaenoriaeth dylanwadu sylfaenol yw atal trawma a hyrwyddo gwella ar gyfer y rhai sy'n profi trawma.

Credwn mai profiadau o drawma sydd y tu ôl i bron bob “her polisi” a drafodir mewn gwleidyddiaeth gyfoes. P’un ai sut i wella canlyniadau addysgol, defnyddio sylweddau, neu wella gwasanaethau iechyd yw’r mater sy’n cael ei drafod, trawma sydd wrth wraidd y mater. Felly, rydym yn ceisio atal trawma, osgoi ail drawma, a chreu’r amodau ar gyfer adferiad.

  1. Dogfen Briffio ar Anhwylder Personoliaeth Ffiniol a labelu goroeswyr camdriniaeth a thrais

    Mae’r ‘symptomau’ a ddefnyddir i roi diagnosis BPD yn ymatebion dealladwy i brofiadau o drawma. Dyma pam mae llawer wedi dadlau y byddai’n fwy priodol defnyddio’r term diagnostig ‘PTSD cymhleth’, sydd â rhestr debyg o ‘symptomau’, yn hytrach.

    Cyhoeddwyd:
    Dydd Gwener 11th Mawrth, 2022

O'r blog