HomeAmdanom niYmunwch â’n tîm

Ymunwch â’n tîm

Ni yw'r elusen ar gyfer iechyd meddwl a newid cymdeithasol.

Rydym yn gweithio gyda phobl sy’n profi heriau gyda’u hiechyd meddwl mewn amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys tai â chymorth, prosiectau i bobl ifanc, cwnsela, defnyddio sylweddau a gwasanaethau cyflogaeth.

Credwn fod lles hirhoedlog yn digwydd trwy ddeall sut y gall bywydau gael eu siapio gan brofiadau trawmatig, nodi cryfderau pobl a chanolbwyntio ar iachâd. Rydym yn gwybod na allwn ‘drwsio’ pobl, ond gallwn gerdded ochr yn ochr â phobl a helpu lle y gallwn ar eu taith.

Rydyn ni’n ymdrechu’n galed i wneud Platfform yn lle gwych i weithio, rydyn ni’n byw ein gwerthoedd a’n cenhadaeth ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud. Dewch o hyd i mwy am ein cyfleoedd gwaith, sut brofiad yw gweithio i ni a mwy yma: