Atal digartrefedd

Rydym yn gweithio gyda phobl sydd mewn perygl o argyfyngau tai a digartrefedd.

Gellir osgoi argyfyngau tai pan glywir, deallir a gweithredir ar anghenion pobl. Rydym yn rhedeg ystod o wasanaethau atal digartrefedd yn yr ardaloedd a restrir isod. Mae’r prosesau atgyfeirio yn amrywio, cysylltwch âr swyddfeydd lleol yn uniongyrchol i ddarganfod rhagor:

Blaenau Gwent

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i ddarparu cymorth cysylltiedig â thai i fynd i’r afael â risg uniongyrchol o ddigartrefedd neu argyfwng iechyd meddwl. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa Gwent
Uned 2C Foxes Lane
Oakdale Business Park
Oakdale,
Coed Duon
NP12 4AB
Ffôn: 01495 245802
Ebost: connect@platfform.org

Torfaen

Pontypool Indoor Market
2nd Floor Jubilee Building
Crane St, Pontypool
NP4 6LY
Ffôn: 01495 760390
Ebost: connect@platfform.org

Caerphilly

Swyddfa Gwent
Uned 2C Foxes Lane
Oakdale Business Park
Oakdale,
Coed Duon
NP12 4AB
Ffôn: 01495 245802
Ebost: connect@platfform.org

Rhisga

Mae’r prosiect yma’n yn derbyn cyfeiriadau gan Feddygon Teulu, Swyddogion Tai Supporting People ac Adrannau Digartrefedd yng Nghaerffili.

Am gyfeiriadau cysylltwch â connect@platfform.org

Merthyr Tydfil

Red House
Old Town Hall
High Street
Merthyr Tydfil
CF47 8AE
Ebost: connect@platfform.org

Rhondda Cynon Taf

Housing Advice Centre
Sardis House
Sardis Road
Pontypridd
CF37 1DU
Ffôn: 01443 495188 – gofynnwch i siarad gyda staff Platfform.
Ebost: homelessness@rhondda-cynon-taff.gov.uk neu connect@platfform.org

Bro Morgannwg

The Vale of Glamorgan Council
Civic Offices
Holton Road
Barry
CF63 4RU
Ffôn: 01446 700111 / 01446 709567
Ffôn Tecst: 01446 741219
Ebost: connect@platfform.org

Castell-nedd Port Talbot

Beaufort House
Beaufort Road
Swansea
SA6 8JG.
Ffôn: 01792 763340
Ebost: connect@platfform.org

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Ein hymagwedd

    Mae ein hymagwedd wedi’i seilio ar asedau, wedi'i lywio gan drawma ac yn canolbwyntio ar wella

  • Strategaeth a gwerthoedd

    Ein cenhadaeth yw i fod yn blatfform ar gyfer cysylltu, trawsnewid a newid cymdeithasol.