HomeBlog

Blog

Welcome to our blog; a platform for thinkers, activists and system shakers to share their thoughts and news.

 

 

Costau byw, a chostau oedi: pam mae angen am newid mwy treiddgar nawr

James Radcliffe

Head of Public Affairs and Influence

“Er bod croeso i’r cap ar brisiau ynni, ni fydd yn mynd i’r afael ag ofnau’r rhai sy’n profi'r gaeaf mewn tŷ oer. Ni fydd yn atal eu cynilion rhag cael eu bwyta i ffwrdd. Ac ni fydd yn dad-wneud y niwed a wneir i’n hiechyd ar y cyd’ - mae ein Pennaeth Polisi yn esbonio’r angen am newid dyfnach.

Rhagor
 1. Costau byw, a chostau oedi: pam mae angen am newid mwy treiddgar nawr

  James Radcliffe

  Head of Public Affairs and Influence

  “Er bod croeso i’r cap ar brisiau ynni, ni fydd yn mynd i’r afael ag ofnau’r rhai sy’n profi'r gaeaf mewn tŷ oer. Ni fydd yn atal eu cynilion rhag cael eu bwyta i ffwrdd. Ac ni fydd yn dad-wneud y niwed a wneir i’n hiechyd ar y cyd’ - mae ein Pennaeth Polisi yn esbonio’r angen am newid dyfnach.

  04 Hydref 2022
 2. Ariannu’r cynllun i ddiddymu digartrefedd

  James Radcliffe

  Head of Public Affairs and Influence

  Mae Platfform yn cefnogi galwad Cymorth Cymru a Community Housing Cymru i Lywodraeth Cymru sicrhau bod y gyllideb sydd ar y gorwel ganddynt yn wirioneddol helpu i ddiddymu digartrefedd yng Nghymru.

  08 Rhagfyr 2021
 3. Gwrth-hiliaeth: lle rydyn ni wedi cyrraedd

  Reehana Joiya

  Rwy'n gweithio i greu newid yn Platfform, i sicrhau bod chwarae teg i bawb, ac i helpu i'n gwneud yn sefydliad sy'n adlewyrchu ystod ehangach o gefndiroedd a phrofiadau.

  06 Rhagfyr 2021