HomeLlesStoriâu

Storiâu

Gall rhannu ein straeon fod yn brofiad hynod o werthfawr.

Gall cael Platfform i rannu ein stori fod yn gyfle pwerus i werthuso’r heriau rydym wedi’u goresgyn ac ar yr un pryd, helpu eraill i ennyn gwell dealltwriaeth o’n profiadau.

Dyma gasgliad o straeon gan y bobl, y partneriaid a’r staff rydym wedi gweithio gyda hwy trwy ein prosiectau a’n gwasanaethau. Mae eu straeon yn dangos i ni fod modd goresgyn y cyfnodau anoddaf, ac maent yn helpu i roi gobaith y gall unrhyw un, gyda’r gefnogaeth iawn, fyw bywyd sy’n rhoi llawenydd iddynt.