Dewisiadau amgen i’r ysbyty

Rydym yn rhedeg yr unig ddewis amgen therapiwtig yn lle arhosiad yn yr ysbyty i bobl sy’n profi argyfwng yng Ngymru.

 

 

Doeddwn i erioed yn gwybod bod pobl yn malio nes i mi aros yn y Tŷ Argyfwng. Roedd y staff mor gefnogol. Os oedd angen unrhyw beth arnaf i, roedden nhw yno, hyd yn oed dim ond i gael sgwrs. Heb yr help a’r cymorth, nid wyf i’n siŵr ble fuaswn i nawr.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Lles

    This is the excerpt for Wellbeing

  • Blog

    A platform for thinkers, activists and system shakers to share their thoughts and news.