Dewisiadau amgen i’r ysbyty

Rydym yn rhedeg yr unig ddewis amgen therapiwtig yn lle arhosiad yn yr ysbyty i bobl sy’n profi argyfwng yng Ngymru.

 

 

Tŷ Linden – Caerdydd

Yng Nghaerdydd y mae Tŷ Linden, sef tŷ sydd ar gael i drigolion Caerdydd a Bro Morgannwg. Dyma’r unig ddewis therapiwtig yng Nghymru yn lle arhosiad yn yr ysbyty i bobl sydd mewn argyfwng iechyd meddwl neu sydd mewn perygl o fod.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig amgylchedd diogel a chefnogol sy’n ymatebol i anghenion pobl ac sy’n cynorthwyo adferiad.

Ariennir Tŷ Linden gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a dim ond trwy Dîm Argyfwng Caerdydd a’r Fro y gellir cyfeirio at y gwasanaeth.

Doeddwn i erioed yn gwybod bod pobl yn malio nes i mi aros yn y Tŷ Argyfwng. Roedd y staff mor gefnogol. Os oedd angen unrhyw beth arnaf i, roedden nhw yno, hyd yn oed dim ond i gael sgwrs. Heb yr help a’r cymorth, nid wyf i’n siŵr ble fuaswn i nawr.
Mae hwn yn wasanaeth rhagorol. Yr unig drueni yw nad oes mwy o’r gwasanaethau hyn. Mae’n well na bod yn yr ysbyty. Mae pethau’n dod yn fwy positif yn y Tŷ Argyfwng. Doeddwn i ddim yn teimlo hynny yn yr ysbyty.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Lles

    This is the excerpt for Wellbeing

  • Blog

    A platform for thinkers, activists and system shakers to share their thoughts and news.

Rydyn ni'n galw am newid; dewch gyda ni bob cam o'r ffordd. Cewch ddiweddariadau a byddwch yn rhan o'r hyn a ddaw nesaf.

Cofrestrwch