Dros iechyd meddwl a newid cymdeithasol

Rydym yn gweithio gyda phobl sy’n wynebu heriau iechyd meddwl, a gyda chymunedau sydd eisiau creu mwy o synnwyr o gysylltiad, perchnogaeth a lles yn y lleoedd y maen nhw’n byw ynddynt.

Learn more

Ein prosiectau sgiliau a chyflogaeth

Mae ein timau cyflogaeth yn gweithio gyda phobl ar eu nodau cyflogaeth a’u lles.

Gyda’n gilydd, gall ein timau weithio gyda chi i ddod o hyd i ffyrdd y gallwch chi adeiladu eich hyder, gwella eich iechyd meddwl, a chael mynediad at hyfforddiant a chyfleoedd.

 

Rhagor