HomeGwersi o’r cyfnod cloi

Gwersi o’r cyfnod cloi

A yw’r ffordd rydym yn gweithio, yn meddwl, ac yn ymddwyn wedi newid am byth yn sgil y cyfnod cloi? Allech chi fod yn rhan o ddefnyddio’r profiadau hyn i greu gwell dyfodol?

Dewch inni rannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu, yr hyn sydd wedi bod yn anodd inni, a sut gall y ddau fath o brofiad sbarduno newid.

Mae’n bryd inni gael sgwrs genedlaethol am y newidiadau rydyn ni wedi’u gweld yn ein huchelgeisiau, ein ffyrdd o weithio, a’r ffordd rydyn ni’n meddwl.

Cyn Coronafeirws, bydd llawer ohonom wedi gweld ein gwaith yn symud tuag at ganolbwyntio mwy ar yr unigolyn, ar gryfderau ac ar gydweithio. Ond a yw’r pandemig wedi ein symud ymhellach oddi wrth y nodau hyn, ynteu a yw canfod fyrdd o ymateb i’r her wedi bod o gymorth inni mewn gwirionedd?

Ymunwch â ni, a gadewch inni wybod beth rydych chi wedi’i wynebu, beth rydych wedi’i oresgyn, a beth rydych wedi’i ddarganfod. Oherwydd os gallwn ni gofnodi’r hyn rydym wedi’i ddysgu, yna gallwn ei rannu, datblygu arno, a’i ddefnyddio i greu dyfodol mwy disglair.

Oes gennych chi rywbeth i’w rannu ond yn methu â gwneud y digwyddiad? Rhannwch eich profiadau gyda ni yn talk@platfform.org