Dydd Gwener 10 Gorffennaf – Gofal Cymdeithasol

(Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben) Sut ydych chi’n amgyffred eich profiadau o gefnogi pobl yn y misoedd diwethaf? A fu’n rhaid ichi fod yn radical wrth gyrraedd y rhai sydd angen cefnogaeth? Sut ydych chi wedi cydbwyso hyn gyda diogelwch? Sut fydd hyn yn goleuo eich gwaith yn y dyfodol?

Dechrau:
Dydd Gwener 10th Gorffennaf, 2020 at 1:00yp
Diwedd:
Dydd Gwener 10th Gorffennaf, 2020 at 2:30yp
Lleoliad:
Ar-lein

Cysylltwch â ni

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn