Dydd Gwener 3 Gorffennaf – Iechyd Meddwl

(Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben) Pa effaith mae ofn, pryder a straen wedi’i gael ar unigolion, cydweithwyr, a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ystod y cyfyngiadau symud? Sut ydych chi wedi bod yn estyn allan i bobl yn ystod cyfnodau o hunanynysu? Sut hoffech chi weithio yn y dyfodol?

Dechrau:
Dydd Gwener 3rd Gorffennaf, 2020 at 12:00yb
Diwedd:
Dydd Gwener 3rd Gorffennaf, 2020 at 1:00yp
Lleoliad:
Ar-lein

Cysylltwch â ni

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn