Pobl ifanc

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc gan ddefnyddio cyfuniad o gefnogaeth cymheiriaid a gweithdai i ddatblygu sgiliau a strategaethau i hyrwyddo lles.

Mae ein prosiectau’n gweithio i sefydlu grwpiau cymorth cymheiriaid a darparu gweithdai sy’n darparu gwybodaeth am ffyrdd i gefnogi iechyd meddwl a lles.

 

 

Meddwl am dy Feddwl

Mae Meddwl am dy Feddwl yn brosiect ledled Cymru sy’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 17 a 25 oed. Mae’r prosiect yn gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc ac mae hefyd yn cynnig cyfle i gyfranogwyr ddod yn fentoriaid cymheiriaid, gyda hyfforddiant ac ardystiad achrededig i gefnogi hyn. Gall helpu eraill fod yn therapiwtig iawn ac yn ffordd dda ichi ychwanegu at eich sylfaen wybodaeth wrth wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth i les cyd-gyfranogwr.

Cysylltwch i ddargafod rhagor.

4YP

Mae 4YP yn gweithredu mewn pum ardal awdurdod lleol yn Ngwent gan gynnig cefnogaeth i bobl ifanc rhwng 14 a 18 oed.

Mae’r prosiect yn gweithio gyda chyfranogwyr i ddatblygu sgiliau a strategaethau ar gyfer hyder a hunan-barch, a gwella iechyd meddwl a lles. Mae grwpiau sydd wedi’u trefnu hefyd yn cynnig cyfle i gysylltu â chyfoedion a rhannu profiadau. Mae’r prosiect yn hyrwyddo cyfleoedd i bobl ifanc ddod yn Hyrwyddwyr Adferiad a Gweithwyr Cymorth Gwirfoddol.

Cysylltwch i ddarganfod rhagor.