HomeProsiectauAtal argyfyngau a’r cartrefEich sesiwn galw heibio leol

Eich sesiwn galw heibio leol

Os ydych chi’n byw yn un o’r ardaloedd isod a’ch bod yn wynebu heriau iechyd meddwl sy’n effeithio ar eich tai neu fudd-daliadau, gallwn weithio gyda chi i wella’ch sefyllfa a’ch lles.

Gallwn helpu i sefydlu tenantiaethau newydd, cysylltu â landlordiaid ac awdurdodau, gweithio gyda chi ar geisiadau ac apeliadau, a chanfod ffyrdd y gallwch wella eich iechyd meddwl.

Gallwch ddechrau drwy ymweld ag un o’n hybiau galw heibio. Os byddwch yn ymweld yn ystod yr amseroedd a restrir yn y lleoliadau isod, byddwch yn gallu trafod ag aelod o staff yn gyfrinachol.

Blaenau Gwent

Dydd Llun

10:00yb – 12:00yh: Llyfrgell Tredegar yn 10 Iron St, Tredegar NP22 3RJ
10:00yb – 12:00yh: Canolfan Cyngor Tai, 20 Stryd yr Eglwys, Glyn Ebwy NP23 6BG
(Yn dechrau 05/06/2023) 1yp-3yp: Cefn Golau Together Community House, 87 Attlee Way, Tredegar, NP22 3TD

Dydd Mercher

10:00yb – 12:00yh: Canolfan Cyngor Tai yn 20 Stryd yr Eglwys, Glyn Ebwy NP23 6BG

Dydd Gwener

10:00yb – 12:00yh: Canolfan Cyngor Tai yn 20 Stryd yr Eglwys, Glyn Ebwy NP23 6BG
10:00yb – 12:00yh: Canolfan Ieuenctid Abertyleri yn Station Hill, Abertyleri NP13 1UJ
10:00yb – 2:00yh: Canolfan Gwaith Abertyleri yn Stryd Portland, Abertyleri NP13 1YG

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Ebost: BG@platfform.org
Ffôn: 01495 241040/241020


Torfaen

Hwb Torfaen: wedi’i leoli ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl
Stryd y Farchnad, Pont-y-pŵl NP4 6JW

Dydd Llun: 9:30yb – 1:00yh
Dydd Mawrth: 9:30yb – 4:00yh
Dydd Mercher: 9:30yb – 4:00yh
Dydd Iau: 9:30yb – 4:00yh
Dydd Gwener: 9:30yb – 3:30yh

Dydd Llun
10.00yb – 12.00yh: Canolfan Feddygol Blaenafon, Heol Coed Cae Canol, Blaenafon NP4 9AW

Dydd Iau
12:00yh – 1:00yh: Grŵp Iechyd Meddwl a Lles Marchnad Dan Do, Adeilad Jiwbilî, 2il Lawr, Pont-y-pŵl, NP4 6JW

Dydd Gwener
10.30yb – 1:00yh: Co Stars Hwb, Fairwater Shops, The Threepenny Bit, Greenmeadow, Cwmbrân.

Dydd Sadwrn

9:30am – 1:00pm: 12 Hanbury Road, Pontypool, NP4 6JL
Mae’r seswin galw mewn yma mewn partneriaeth gyda The Wallich a Pobl.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Ebost: torfaencommunityservices@platfform.org
Yn ystod yr wythnos: 01495 760390
Nosweithiau a phenwythnosau: 07966 786842


Rhondda Cynon Taff

51 Rhos Dyfed, Aberdare CF44 6JA

Dydd Llun
10:00yb – 1:00yh
Cyngor ar gyffuriau ac alcohol – Barod

Dydd Mawrth
10:00yb – 1:00yh
Cyngor Tai – Platfform

Dydd Gwener
10:00yb – 1:00yh
Cyngor Allan o Waith – Platfform

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Ebost: rctteam@platfform.org
Ffôn: 01685 875508