Cymorth i’r teulu

Beth allwch chi wneud os yw person ifanc rydych chi’n ei adnabod yn profi anawsterau gyda’i iechyd meddwl.

Efallai na fyddwn yn gallu amddiffyn plant neu bobl ifanc rhag heriau gyda’u hiechyd meddwl neu eu teimladau o orlethu, ond gallwn eu helpu i ddod o hyd i ffyrdd cadarnhaol o reoli a gwneud synnwyr o’r hyn y maent yn ei brofi.

Beth i’w wneud mewn argyfwng.

Beth allwch chi ei wneud os yw person ifanc rydych chi’n ei adnabod yn profi anawsterau gyda’i iechyd meddwl.

 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Pobl ifanc

    Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc gan ddefnyddio cyfuniad o gefnogaeth cymheiriaid a gweithdai i ddatblygu sgiliau a strategaethau i hyrwyddo lles.