HomeCymerwch ranYmunwch â’n tîm

Ymunwch â’n tîm

Rydym yn elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol sydd wedi’i lleoli yng Nghymru.

Gweithio gyda ni

Rydym yn gweithio gyda phobl sy’n wynebu heriau iechyd meddwl, a gyda chymunedau sydd eisiau creu mwy o synnwyr o gysylltiad, perchnogaeth a lles yn y lleoedd y maen nhw’n byw ynddynt. Trwy ein prosiectau, rydym yn gweithio gyda miloedd o bobl bob blwyddyn.

Credwn fod lles hirhoedlog yn digwydd trwy ddeall sut y gall bywydau gael eu siapio gan brofiadau trawmatig, nodi cryfderau pobl a chanolbwyntio ar iachâd. Rydym yn gwybod na allwn ‘drwsio’ pobl, ond gallwn gerdded ochr yn ochr â phobl a helpu lle y gallwn ar eu taith.

Rydyn ni’n ymdrechu’n galed i wneud Platfform yn lle gwych i weithio ac rydym yn byw ein gwerthoedd a’n cenhadaeth ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud. Os hoffech chi ymuno â’r tîm, edrychwch ar ein swyddi gwag yma.

Buddion o weithio gyda ni

Rydym yn cynnig ystod hael o fuddion i’n holl weithwyr, gan gynnwys:

  • Hawl gwyliau blynyddol da – 26 diwrnod yn codi i 30 diwrnod ar ôl 4 blynedd a gwyliau banc yn ychwanegol at hyn – felly uchafswm o 38 diwrnod y flwyddyn.
  • Cofrestriad awtomatig i’n Cynllun Pensiwn Grŵp lle rydym yn talu hyd at 6.5% o’ch cyflog i mewn i hyn.
  • Cynllun Sicrwydd Bywyd Grŵp.
  • Mynediad at Raglen Cymorth Gweithwyr gyfrinachol sy’n darparu ystod eang o gefnogaeth a chyngor gan gynnwys cwnsela; cyngor cyfreithiol ac ariannol.
  • Mynediad i ap disgownt EmployeeCare gan Canada Life sy’n darparu gostyngiadau a mwy mewn un ap ar gyfer Cyfanswm Lles.

Lles Staff

Our staff’s sense of wellbeing is a priority and integral to the work that we deliver.

Mobile and flexible working

To support our employees’ wellbeing we offer a flexible and mobile working approach, where employees are offered an office base for their convenience but are also encouraged to travel, work from home when necessary and meet with colleagues working across the organisation.

Mobile and flexible working means that those who are parents or guardians are able to work flexibly around the school run, staff are able to schedule appointments and work around them and everyone is able to achieve a better work/life balance.

We communicate regularly within our teams and ensure that regular supervision meetings are in place in order to discuss any difficulties and support or offer training when needed.


Lifestyle

We are also great advocates for walking meetings; getting outdoors as often as possible, encouraging people to cycle or walk to their offices and meetings.

We recognise that difficulties can arise in our any of our lives and we aim to support our employees if this happens, we do so by offering a bespoke counselling service and talking with our employees when they need it.

We are currently updating our Investors in People standard and we are signatories to the Mindful Employer Charter and are committed to ensuring that we look after the mental health and wellbeing of our staff.

Find out about our range of exciting job opportunities here.