Meddwl am dy Feddwl

Mae Meddwl am dy Feddwl yn brosiect ledled Cymru sy’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 17 a 25 oed.

Beth mae’r prosiect yn ei wneud?

Ariennir y prosiect Meddwl am dy Feddwl gan Lywodraeth Cymru ac mae’n dysgu cyfuniad o sgiliau a strategaethau i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • grwpiau cymorth cymheiriaid
 • cyrsiau a gweithdai yn dysgu sgiliau ar gyfer lles
 • cefnogaeth 1: 1 (pan fo angen)
 • cyfleoedd gwirfoddoli
 • y cyfle i ddod yn fentor cymheiriaid, gyda hyfforddiant achrededig.

Mae cefnogaeth cyfoedion yn offeryn pwerus ar gyfer lles; gall cwrdd â phobl sy’n wynebu profiadau tebyg i chi helpu i’ch atgoffa nad ydych chi ar eich pen eich hun. Mae gosodiadau grŵp hefyd yn golygu y gallwch chi rannu a dysgu strategaethau a allai eich helpu i deimlo’n well a hefyd helpu eraill yn y grŵp.

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am y Prosiect Meddwl am dy Feddwl.
Gellir dod o hyd i wybodaeth a chefnogaeth i rieni / gwarcheidwaid yma.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

 • Platfform i bobl ifanc

  Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 13-25 oed sy'n wynebu heriau gyda'u hiechyd meddwl. Mae ein prosiectau yn cynnig cyfuniad o raglenni lles, cefnogaeth cymheiriaid, gweithdai a chyrsiau, cefnogaeth 1:1 a chyfleoedd gwirfoddoli.

 • Eich lles

  “…mae lles yn golygu synnwyr o bwrpas, optimistiaeth, gobaith, effaith, a chyfeiriad”

  Shawn Ginwright – Hope, Healing, and Care

Rydyn ni'n galw am newid; dewch gyda ni bob cam o'r ffordd. Cewch ddiweddariadau a byddwch yn rhan o'r hyn a ddaw nesaf.

Cofrestrwch