Cwnsela a therapïau ar gyfer eich lles

Mae Breathe yn gweithio gyda phobl a sefydliadau. Rydym yn cynnig cwnsela, hyfforddiant ynghylch iechyd meddwl a lles, ac atebion wedi’u llywio gan yr ymchwil ddiweddaraf.

Breathe

Yn 2018 fe wnaethom sefydlu Breathe, ein canolfan gwnsela a lles unigryw sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd. Mae’r holl elw o Breathe yn cael ei ail-fuddsoddi yn Platfform, ac yn helpu i ariannu ein gwaith ymhellach ledled Cymru.

Mae Breathe yn cynnig cwnsela i unigolion (gan gynnwys cwnsela cost isel), hyfforddiant yn y gweithle i staff a rhaglenni cymorth gweithwyr i sefydliadau.

Mae Breathe yn cael ei staffio gan dîm o gwnselwyr proffesiynol, pob un wedi’i gofrestru â BACP, a phob un yn darparu dull cwnsela wedi’i deilwra.

Gallwch ymweld â gwefan Breathe, Breathe-UK, yma.


A yw Breathe yn dal i allu cynnig cwnsela yn ystod cyfnod cloi’r firws?

Oes – mae staff Breathe yn darparu cwnsela preifat dros y ffôn ac ar-lein. Gallwch ddarganfod mwy am sut mae hynny’n gweithio yma:

Breathe: diweddariadau ar wasanaethau yn ystod coronafirws

Ar hyn o bryd mae Breathe ar agor ar gyfer cwnsela wyneb yn wyneb ar ddydd Llun.


Unrhyw ymholiadau?

Cysylltwch â ni:

E: hello@breathe-uk.com
T: 02920 440 191

 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn