1. Gwrth-hiliaeth: lle rydyn ni wedi cyrraedd

    Reehana Joiya

    Rwy'n gweithio i greu newid yn Platfform, i sicrhau bod chwarae teg i bawb, ac i helpu i'n gwneud yn sefydliad sy'n adlewyrchu ystod ehangach o gefndiroedd a phrofiadau.

    06 Rhagfyr 2021